Website phunungaymoi.net có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều Kiện này, vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều Kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Mục đích hoạt động và quy định chung

1.1. Mục đích hoạt động

phunungaymoi.net là trang thông tin trực tuyến thuộc sở hữu và quản lý của Phụ Nữ Ngày Mới. Mục đích là giới thiệu thông tin công ty, sản phẩm, marketing, và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua Internet.

1.2. Quy định chung

Trang web phunungaymoi.net do Phụ Nữ Ngày Mới triển khai và quản lý.

Sản phẩm và dịch vụ mà trang web phunungaymoi.net kinh doanh luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan, không vi phạm các trường hợp cấm kinh doanh, và tuân thủ quy định về quảng cáo theo luật lệ.

Mọi giao dịch mua bán trên trang web phunungaymoi.net đều được thực hiện một cách công khai, minh bạch, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Các thành viên tham gia giao dịch trên trang web phunungaymoi.net bao gồm các doanh nhân, tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên trang web.

Nội dung của Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Người tham gia trang web phunungaymoi.net có trách nhiệm tự tìm hiểu về trách nhiệm pháp lý của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những điều khoản trong Quy chế này.

Mọi người dùng có quyền đăng ký, đăng nhập vào hệ thống hoặc tham gia tương tác trên trang web.

Mọi hành vi xâm phạm, gây tắc nghẽn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của trang web đều bị nghiêm cấm.

1.3. Quy trình giao dịch

Bước 1: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản trên trang web phunungaymoi.net.

Bước 2: Chọn sản phẩm, xem giá và thông tin chi tiết của sản phẩm. Nếu bạn muốn đặt hàng, hãy nhấn nút “Mua hàng”.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin mua hàng theo mẫu.

Bước 4: Sau khi nhận được đơn hàng, phunungaymoi.net sẽ liên lạc với bạn thông qua số điện thoại mà bạn cung cấp, sử dụng hotline 0332 549 249 để xác thực thông tin đơn hàng.

Bước 5: phunungaymoi.net sẽ giao hàng đến tận nhà cho bạn hoặc bạn có thể đến trực tiếp các nhà phân phối và đại lý của công ty để nhận hàng theo thỏa thuận giữa phunungaymoi.net và bạn.

Chính sách bảo mật thông tin

2.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Quá trình thu thập dữ liệu trên trang web bao gồm:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Để phunungaymoi.net liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về bảo mật và theo dõi mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra, khách hàng cũng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho phunungaymoi.net về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng hoặc vi phạm bảo mật thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối và chỉ được sử dụng để thực hiện xử lý đơn hàng, cũng như tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên trang web và cho các mục đích khác được mô tả trong phần Chính sách Bảo mật.

2.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Website phunungaymoi.net sẽ giữ lại thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hoặc cho đến khi mục đích thu thập thông tin hoàn thành hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã được cung cấp.

2.4. Người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận

Các thông tin cá nhân trên trang web có thể được truy cập bởi:

2.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Phụ Nữ Ngày Mới