Dùng cốc nguyệt san có quan hệ được không? Có an toàn không?

Dùng cốc nguyệt san có quan hệ được không? Nếu bạn lo lắng vì nghĩ rằng quan hệ bằng cốc nguyệt san cũng giống như quan hệ với miếng lót hoặc băng vệ sinh… Hãy quên điều đó đi!  Cốc nguyệt san là gì? Dùng cốc nguyệt san có quan hệ được không? Mặc dù … Đọc tiếp Dùng cốc nguyệt san có quan hệ được không? Có an toàn không?